Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

Házirend 

Fekete István: Tüskevár (részlet)
 
" " " - Jól figyelj ide, fiam. Azért hoztalak el, hogy erősödj, és örülj a szabadságnak. Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak. Ha tehát bevered a fejed, a te dolgod, ha bajba kerülsz, magadnak kell kilábalnod, mert esetleg nem lesz melletted senki. Annyira vállalkozz, amennyit elbírsz, és nekem hiába nyivákolsz, ha elvágod a kezed, vagy elrontod a gyomrod. Ez mind a te magánügyed. Úgy vélem: csak így tanulsz meg a magad lábán járni, és pontosan rájössz majd, hogy mit lehet, és mit szabad. Szivart lopni például lehet, de nem szabad. " " "
 
" " " - Okosan! Ha meg szandálban akar mászkálni, hát hagyja... Hadd tanuljon. Ha elüti a bokáját: elüti. Nem rózsaszálnak jött ide, hanem hogy erősödjön; engedje csak a maga feje után, aztán ha beleüti valamibe, majd nem tartja még egyszer oda.
- Értem - mosolygott Matula -, persze azért vigyázok rá, mert sok minden van, amit nem tudhat. " " "
 
" " " - Látja ezt a pócot? Ez lesz a maga hele. Rakja ki a holmiját, mert nem szeretem, ha olyan a gunyhó, mint egy kirakodóvásár. " " "
 
Fekete István: Téli Berek (részlet)
 
" " " - Mer' nyáron még csak elpojácáskodhatik akinek kevés az esze, de ilyenkor nem. Aztán - ide hallgasson, Gyula, nem azér' mondom, de jobb, ha nem okoskodik. A berekben nem lehet okoskodni . . . Aztán István bátyjával meg éppen nem lehet okoskodni, .. . mert jó ember, jó ember - igen jó ember . . . hanem aztán, ha okoskodnak vele, egyszer csak megfordul benne a borjú, akkor aztán isten veled, fakereszt, vége a világnak!
Matula mindezeket egyhangúan, de nagyon komolyan mondta.
- És most haragszik, Gergő bácsi?
- Én? Nézze, ha én haragszom, hát nem szólok egy szót sem, mert mérgében nem azt mondja az ember, amit kellene. Aztán, ha maga készakarva lefagyasztja a lábát, hát én abba nem szólhatok bele, mert az a maga lába. . . A maga korában szeles az emberfia, kapkod, mint Bernát a ménkűhöz, nem bír a mérgivel, egyszer-egyszer még a nyelve is előbb jár, mint az esze. Ilyenkor jobb, ha tízig számol, mielőtt szólna.
- Megfogadom, Gergő bácsi! " " "
 
" " "  - Édes fiam - mondta, és félelmetesen csendesen mondta -, egyszer s mindenkorra tisztázzuk a fogalmakat. Én hallottam ugyan, hogy egyes szülők és egyes gyerekek között előfordulhat ilyen "szóváltás". Tisztázzuk azt a kérdést is, hogy te kelekótya ifjúságodban fegyelmezetlen idegeid hatása alá kerültél, és imitt-amott - mondjuk meg úgy, ahogy van - gorombáskodtál. Gorombáskodtál barátaiddal, sőt több ízben Piri mamával is, ami egyszerűen: alávalóság. Gyula, hidd el, fiam, én őszintén szeretlek, de "szóváltás"? Köztünk? Gyulám, ez nem lehetséges! És nagyon kérlek, ezt a lehetőséget véglegesen töröld is a lehetőségek közül, éppen azért, mert szeretlek. Mert ha te véletlenül - nem, ne is gondoljunk erre! - mégis valami nyegle gorombaságra vetemednél, hát én abban a szent pillanatban kirúglak. Ha az én gyerekem lennél, úgy megvernélek, hogy a tulajdon mamád is véreshurkának nézne, de így csak elküldenélek, és ide többé a lábadat be nem tennéd.
István gazda nehézkesen felkelt, és megölelte kővé dermedt öccsét. " " "
 
" " "  - A nyáron már kioktatott benneteket a berek egyre s másra, de csak télen tud igazán félelmesen kegyetlen lenni. Nyáron is jöhet egy váratlan, vihar - ezt már tudjátok -, de utána felsüt a nap, és vége. Nyáron is el lehet tévedni a nádban, de megaIhat az ember ott is, és egyszer csak reggel lesz. A szúnyogok egy kicsit megeszik, de nagyobb baj nincs. Máskor majd vigyáz magára. Gyerekek, ma reggel tizenkét fok hideg volt, de lehet, hogy holnapra húsz lesz; és húsz fok hidegben eltévedni, egy éjszakát kint tölteni ... majdnem bizonyosan végzetes. Aztán vannak a berekben helyek, ahol soha nem fagy be a víz, amit már messziről meg lehet látni; de vannak helyek, ahol csak vékonyan fagy be, ezt nem látjátok meg. Matula ismeri ezeket a helyeket is. A Balatonon is vannak ilyen helyek a Zala torkolata előtt, de Matula ezeket is ismeri. Ködben ne menjetek sehova, egymástól messzebb el ne menjetek soha, csak amennyiről meghalljátok a kiáltást. A puskát csak akkor töltsétek meg, ha szükség van rá, mert a jégen könnyű elesni.  Matulának adtam egy kis iránytűt, ő tud vele bánni, majd megtanuljátok ti is, de elsősorban és mindig hallgassatok őrá. Õ tud mindent, őnála többet csak a berek tud. Majd meglátjátok. Gyerekek, a berekkel nem lehet okoskodni, nem lehet vitatkozni, nem lehet bocsánatot kérni, és nem lehet semmit jóvátenni. De ott lesz veletek Matula, és most ígérjétek meg, hogy mindenben rá hallgattok.
- Ígérjük - rebegte megilletődötten a két fiú.
- Adjátok becsületszavatokat!
István bácsi felállt, és a gyerekek is felálltak.
- Becsületszavunkra!
A kézfogás nagyon komoly volt, majdnem ünnepélyes.
- Köszönöm, fiúk. Az öreg kint vár benneteket a konyhán, a többi az ő dolga. Szervusztok! " " "